Sök


 
Ordlista

 
Bergs kommun   

Bergs kommun 

Även invånarna i Bergs kommun har tagit till sig den europeiska alkoholkulturen och har, förutom det traditionella helgdrickandet, även börjat smådricka under veckorna. De är alldeles för många som inte klarar av detta. Bergs kommun prioriterar därför det alkoholförebyggande arbetet. Det främsta motiven är att minska mänskligt lidande och samhällets kostnader. Monica Hallquist (kommunstyrelsens ordförande i Bergs kommun) anser därför att "det förebyggande arbetet nu måste ta fart på många olika fronter".

 

Kommunen har under årens lopp drivit ett flertal alkoholförebyggandeprojekt, bl.a. "Väck den björn som sover" och "Intensiv behandling på hemmaplan". Det senare projektet kom att bli starten för "Bergsprängarna".

 

Missbruk - Vård och förebyggande arbete 

Produktionsnämndens/Socialförvaltningens/Ifo:s uppgifter inom missbruksvården regleras av socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). Individ- och familjeomsorgen handlägger bl.a. frågor och ärenden om vård och förebyggande åtgärder vid missbruk. 

När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller närstående kan Individ- och familjeomsorgen ge råd, stöd och motivationssamtal. Den enskilde har också möjlighet att genom Individ- och familjeomsorgen få vård på något behandlingshem eller i öppenvård.

I förebyggande syfte ska socialtjänsten verka för att ge ungdomar kunskap om missbrukets risker och medverka till att föräldrar och personal som arbetar med barn och ungdomar finner det naturligt att aktivt delta i missbruksförebyggande arbete.

 

Kommunens hemsida >>


Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund