Sök


 
Ordlista

 
Vad är riskbruk?

Begreppet Riskbruk myntades av familjeläkaren Charlotte Hedberg och hennes kollega Jonas Sjögren och det har sedan utvecklats inom Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM). Riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.


Hög alkoholkonsumtion kopplas till ett sextiotal olika sjukdomar och hälsoproblem. Vid riskbruk finns ibland tecken på, men inga tydliga bevis för, att alkoholrelaterad skada uppkommit. Det motiverar att hälso- och sjukvårdspersonal ställer rutinmässiga frågor om alkoholkonsumtion till dem som uppsöker hälso- och sjukvården.

riskbruksillustration

Steget från liten risk till förhöjd risk är flytande och man känner idag inte till någon helt riskfri konsumtion. I undersökningar av riskbrukets omfattning i samhället måste man ändå göra en gränsdragning mellan riskbruk och icke riskbruk av alkohol. 


I sådana fall talar man om riskbruk när:

 • en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
 • en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka.
 • För gravida kvinnor definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk. 

Riskbruk av alkohol föreligger även vid intensivkonsumtion, d.v.s. när:

 • en man dricker mer än 5 standardglas vid ett och samma tillfälle
 • en kvinna dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle.


Hur mycket man kan dricka utan ta skada är dock väldigt individuellt och de här rekommendationer ska ses som generella. Som exempel räknas allt berusningsdrickande som riskabelt. Gränsen för berusningsdrickande går vid fyra glas vin eller öl, för kvinnor och vid fem glas för män, vid ett och samma tillfälle.

 

För fördjupning läs gärna den här artikeln ur Läkartidningen 2006 där systematiska litteraturgenomgångar och metaanalyser  redovisas.  Nyttan av måttlig alkoholkonsumtion (118 KB)


Standardglas

För att få ett gemensamt konsumtionsmått används begreppet standardglas.

Ett standardglas alkohol innehåller 12 g alkohol, vilket återfinns i något av nedanstående:

 • 15 cl bordsvin
    
 • 33 cl starköl (5 procent)
    
 • 8 cl dessertvin
    
 • Knappt 4 cl sprit

Riskkonsumtion

Med riskkonsumtion menas alkoholkonsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för män, vilket motsvarar 168 g alkohol eller 53 cl starksprit, eller 9 standardglas per vecka för kvinnor, vilket motsvarar 108 g eller 34 cl starksprit.


Alkoholberoende och skadligt bruk

Inom sjukvården används diagnoserna alkoholberoende och alkoholmissbruk medan riskkonsumtion inte är en definierad diagnos. Med alkoholberoende menas enligt ICD-10 (Världshälsoorganisationens diagnostiska system) en grupp av fysiologiska, beteendemässiga och kognitiva fenomen där alkoholen får en högre prioritet för individen än andra beteenden som tidigare haft större betydelse. Under det senaste året ska minst tre av följande sex kriterier ha uppfyllts:

 1. starkt behov, "sug" eller tvång att dricka alkohol
 2. svårigheter att kontrollera alkoholkonsumtionen
 3. toleransökning
 4. abstinenssymtom
 5. tilltagande ointresse av andra saker på grund av alkohol
 6. fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador.

Skadligt bruk av alkohol är alkoholkonsumtion som har medfört psykisk eller kroppslig skada, utan att beroende samtidigt föreligger.

 

Lathund

Här finns ett självskattningsverktyg för att avgöra hur stora mängder alkohol en person (kvinnor och män) kan dricka under en vecka utan att riskera skador. Detta är dock väldigt individuellt och dessa rekommendationer ska ses som generella.

 

 

Omvandlingstabell

 

Omvandlingstabell

 

Ladda ner tabellerna som PDF-fil

 

 Hur mycket kan man dricka.pdf

 

 

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund