Sök


 
Ordlista

 
SOCIALTJÄNST

Socionom


Nu har Du kommit till en sida som är till för oss som arbetar inom socialtjänsten. Här kan Du få information och verktyg som Du kan ha nytta av i ditt arbete. Nyheter, kurser, konferenser, statistik och rapporter samt intressanta och användbara länkar är några exempel. Förhoppningen är att sidan ska vara till hjälp för dig i ditt alkoholförebyggande arbete.


Vårt viktigaste instrument är Socialtjänstlagen. En av dess viktigaste uppgift är att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänsten är också skyldig att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel.


I Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner (2005/06:30) lyfter man bl.a. särskilt fram Särskilda stödinsatser för flickor och pojkar som tillhör riskgrupper eller har ett riskbeteende.


Läs mer

 

 Nationell handlingsplan_2006-2010.pdf

 Nationell handlingsplan_2006-2010_sammanfattning.pdf

 Stödinsatser för pojkar och flickor.doc

  

Verktyg & stöd för ditt arbete >>


Nyheter

 

Lägesrapport om individ- och familjeomsorgen

Ökande krav på fler insatser

Läs mer »

 

Barn och unga i familjer med missbruk – Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Läs mer »

 

Lathund för samverkan och samarbetsmöten mellan skola och socialtjänst
Ett exempel från Sundbyberg  lathund (113 KB)

 

Etik i socialt arbete
Etisk kod för socialarbetare antagen av Akademikerförbundet SSR Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund