Sök


 
Ordlista

 
ATT VARA UNG I VÅRT LÄN 

Under våren 2002 genomfördes en totalundersökning (i form av en enkät) bland länets skolelever i åk 6, 9 och åk 2 på gymnasiet. Syftet var att kartlägga livsstilar och levnadsvillkor för ungdomar i Jämtlands län, genom att belysa hur deras situation ser ut i hemmet, skolan och på fritiden. 
 
Kartläggningen kan ses som ett försök att skapa en bild över hälsans olika bestämningsfaktorer och kopplingarna däremellan. En betydande del av enkäten beskriver ungdomars attityder kring och beteenden när det gäller tobak, alkohol och droganvändning.  
 
Förhoppningen med denna undersökning är att, med stöd av resultaten, utveckla metoder för att uppnå mer långsiktiga och hållbara hälsoeffekter. Hur går vi från den traditionella ANT-undervisningen, som ej lyckats påvisa några större framgångar, till ett mer främjande helhetsperspektiv? 

 

De frågor som ställts samt svaren på dem i form av PDF-filer har du i listan nedan:

 

 

 Brukar du dricka alkohol.pdf

 Vad dricker du.pdf

 Druckit så du känt dig berusad.pdf

 Fått problem på grund av alkohol.pdf

 Hur får du tag på alkohol.pdf

 Blir dina föräldrar berusade.pdf

 Haft lust att pröva narkotika.pdf

 

 

 


 

«Tillbaka

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund