Sök


 
Ordlista

 
Jämtländska föräldrars alkoholvanor

Under hösten 2004 delades auditenkäter ut till alla föräldrar (både pappor och mammor) som besökte Barnavårdscentralen samt till alla gravida och icke gravida kvinnor som besökte Mödravårdscentralen. Syftet var att få en uppfattning om hur alkoholvanorna ser ut i Jämtlands län.

 

I enkäten ställdes följande frågor:

 

1. Hur ofta har Du under det senaste året druckit någon form av alkohol?

 

2. Hur många glas dicker Du under en typisk dag när Du dricker?

 

3. Hur ofta dricker Du mer än 6 glas alkohol vid ett och samma tillfälle?

 

4. Hur ofta under det senaste året har Du funnit att Du inte kunnat stoppa att dricka alkohol när Du väl börjat?

 

5. Hur ofta under det senaste året har Du låtit bli att göra det Du skulle gjort därför att Du drack alkohol?

 

6. Hur ofta under det senaste året har Du behövt inta alkohol på morgonen för att komma igång efter att ha druckit mycket alkohol dagen före?

 

7. Hur ofta under det senaste året har Du haft skuldkänslor eller varit ångerfull efter att ha druckit alkohol?

 

8. Hur ofta under det senaste året har det varit omöjligt för Dig att komma ihåg vad som hände kvällen innan därför att Du druckit alkohol?

 

9. Har Du eller någon annan blivit skadad som ett resultat av Ditt drickande?

 

10. Har närstående, vänner, läkare eller någon annan inom sjukvården varit oroad över Dina alkoholvanor eller föreslagit att Du bör minska konsumtionen?

 

Resultatet

 

Kvinnor med 6 poäng eller mer och män med 8 poäng eller mer bedöms hr en riskfylld konsumtion.

 

Enkätsvaren visade att:

 

- 3 procent av kvinnorna som besökte BVC hade en riskfylld konsumtion (före graviditeten var andelen 10 procent)

 

- 14 procent av männen som besökte BVC hade en riskfylld konsumtion

 

- 29 procent av icke gravida (medelålder 19 år) som besökte MVC hade en riskfylld konsumtion

 

 

Av sammanställningen framgår att det är en hög andel (både kvinnor och män) som befinner sig i riskzonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Tillbaka

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen    


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund