Sök


 
Ordlista

 
LÄKARE


Läkare

Nu har Du kommit till en sida i ”Riskbruk” som är till för oss läkare. Här kan Du få information 

och verktyg som Du kan ha nytta av i ditt arbete. Nyheter, kurser, konferenser, statistik 

och rapporter samt intressanta och användbara länkar är några exempel. 

Förhoppningen är att sidan ska vara till hjälp för dig i ditt alkoholpreventiva arbete.

 

 

Primärvården och särskilt distriktsläkarna uppfattas som nyckelpersoner i det förebyggande 

arbetet inom det alkoholförebyggande området. Ett stort antal studier från olika länder, 

inklusive Sverige, har visat på goda effekter av s.k. sekundärprevention av alkoholproblem 

inom primärvården.

 

I en rapport om behandling av alkohol- och narkotikaproblem, utgiven 2001 av Statens Beredning 

för Medicinsk Utvärdering (SBU), görs en sammanställning av alla randomiserade, kontrollerade 

studier som rapporterats i den internationella facklitteraturen. I denna finner man att 30% av 

alla högkonsumenter som får råd av läkare att reducera sin alkoholkonsumtion också gör det, 

jämfört med 20% i kontrollgrupperna. Denna effekt på 10% gör sekundärprevention av 

alkoholproblem till en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan tillämpas inom sjukvården.Kontaktperson


Alf LernerAlf Lerner
Processansvarig riskbruk
Jämtlands läns landsting

Nyheter

Testa din kunskap

20 lärande interaktiva frågor om Riskbruk för medicinsk personal.

Läs mer »

Lär av patientfall

6 lärande patientfall hjälper dig att diagnostisera riskbruk.

Läs mer »

Hearing om Subutexmissbruk

Rekommendation från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen

Läs mer »

Epilepsimedicin kan hjälpa alkoholister

Medicinen stoppar suget efter alkohol

Läs mer »

Alkohol och högt blodtryck

En reflektion av Göran Dahl

Läs mer »

Våga tala högt om risken med det nya vanedrickandet

Sjukvården är kluven när det gäller att tala klarspråk om riskerna med vårt nya vanedrickande

Läs mer »

Kartläggning av kommbinationen - riskbruk ångest och depression bland primärvårdspatienter i Västerbotten

Läs mer »

Läkare anmäler piller som sägs motverka baksmälla

Läs mer »
Ska kvinnan vara nykter när hon försöker bli gravid? 

Läs mer i Läkartidningen  Utdrag ur Läkartidningen - Debatt (650 KB)


Verktyg & stöd för ditt patientarbete  >>

Share |

Region-Jämtland-Härjedalen   Polisen 


Skriv ut 

Ansvariga utgivare: Thomas AnderssonAlf Lerner Redaktör: Pelle Höglund